เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 2313 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) e-bidding179 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) 7323 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง1823 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา724 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้ารูปตัวยูถนนบึงกาฬ (ซอยหน้าโรง แบตมินตัน)2721 มิ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประเภทงานก่อสร้างและงานประกวดราคา835 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 365 มิ.ย. 62
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 256212121 ก.พ. 62
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 25625621 ก.พ. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25624221 ก.พ. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561756 พ.ย. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561646 พ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2561716 พ.ย. 61
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561856 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561566 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB