เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา154 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้ารูปตัวยูถนนบึงกาฬ (ซอยหน้าโรง แบตมินตัน)1621 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 265 มิ.ย. 62
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 25626321 ก.พ. 62
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 25624021 ก.พ. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25623321 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561576 พ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2561636 พ.ย. 61
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561736 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561476 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB