ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 7,076 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มิ.ย. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 แชร์  
26 ส.ค. 62คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทุจริต แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลบึงกาฬ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบึงกาฬ แชร์  
10 เม.ย. 62เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
5 ม.ค. 61ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต แชร์  
27 มิ.ย. 60แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา