ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 7,065 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

  • เลขที่ 571 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
  • โทรศัพท์ 042-490-878 โทรสาร 042-491-408

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ

คลิก เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่

แผนที่หน่วยงาน


เทศบาลเมืองบึงกาฬ (อบต.บึงกาฬ เดิม)

  • 179 หมู่ที่ 2 บ้านศรีโสภณ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
  • โทรศัพท์ 042-490-878 โทรสาร 042-491-408

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ (อบต.บึงกาฬ เดิม)

คลิก เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่

แผนที่หน่วยงาน เทศบาลเมืองบึงกาฬ (อบต.บึงกาฬ เดิม)


เทศบาลเมืองบึงกาฬ (ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ)

  • ถนนหนองคาย - นครพนม (ถนนชยางกูร) ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
  • โทรศัพท์ 042-490-878 โทรสาร 042-491-408

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ (ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ)

คลิก เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่
เปลี่ยนภาษา