เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓2325 มิ.ย. 63
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562818 ธ.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 731 ต.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 531 ก.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 730 เม.ย. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 256281 มี.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562 931 ม.ค. 62
รายงานการประชุทสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑7831 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB