ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 7,060 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 67 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
9 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีแก้ววนาราม ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ซื้อหมึกพิมพ์ปริ๊นเตอร์ชนิดตลับและชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็มฉีดยาและไซลิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64โครงการเสริมผิวทางถนนลูกรัง(ซอยตรงข้ามลักษณ์อาพาร์ทเมนท์) หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
7 เม.ย. 64โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
7 เม.ย. 64โครงการเสริมผิวทางถนนลูกรัง(ซอยตรงข้ามลักษณ์อาพาร์ทเมนท์) หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64โครงการเสริมผิวทางถนนลูกรัง(ซอยตรงข้ามลักษณ์อาพาร์ทเมนท์) หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
7 เม.ย. 64โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
7 เม.ย. 64โครงการเสริมผิวทางถนนลูกรัง(ซอยตรงข้ามลักษณ์อาพาร์ทเมนท์) หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
7 เม.ย. 64โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
7 เม.ย. 64โครงการเสริมผิวทางถนนลูกรัง(ซอยตรงข้ามลักษณ์อาพาร์ทเมนท์) หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64โครงการเสริมผิวทางถนนลูกรัง(ซอยตรงข้ามลักษณ์อาพาร์ทเมนท์) หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
7 เม.ย. 64โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
7 เม.ย. 64โครงการเสริมผิวทางถนนลูกรัง(ซอยตรงข้ามลักษณ์อาพาร์ทเมนท์) หมู่ที่ 10 บ้านแสนสำราญ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
7 เม.ย. 64โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนประเสริฐ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เปลี่ยนภาษา