ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 7,038 คน

ประกาศ

แต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5 เมษายน 2564 10 ครั้ง วิศรุตา วันวิสาห์ สระบัว แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
001.jpg217.57 KB   แสดงภาพ
002.jpg191.26 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา