ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 7,036 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
31 ม.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61
22 พ.ย. 03องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60
10 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
10 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬเทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้จัดพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ให้กับนางเคน ชบุรัมย์ บ้านเลขที่ 502 หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าถาวร ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้จากสมาคมฮินดูสมาช หรือวัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า กรุงเทพ
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญรายงานผลการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีึงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2563
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญโครงการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญโครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ พ.ศ.2566-2570
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นวันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เข้าร่ามพิธีถวายสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญโครงการป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี งบประมาณ 2564
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 บ้าน โนนสว่ง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 10
5 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 เม.ย. 64เทศบาลเมืองบึงกาฬการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นคู่มือการจัดข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ
เปลี่ยนภาษา