เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับภาษาอังกฤษ)ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
สรุปรายงานการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ได้รับการคัดเลือก ปี2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นดำเนินการแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นดำเนินการ แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นดำเนินการพ่นหมอกควัน บริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่1 หมู่ 7 และ หมู่ 10อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น มอบเงินฌาปนกิจกองทุนขยะ จำนวน 3 ราย ๆ ละ 12,100 บาท หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 11อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเดิม ก่อสร้างรั้ว คสล.ความยาวไม่น้อยกว่า 154 เมตร ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
แผนจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบบลถ้ำเจริญอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษาอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB