เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ ทม.บึงกาฬ (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

แชร์

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC:โรงเรียน)

ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)

ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)

 กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB