เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

-วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 น.ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างทุกคน เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และเป็นตัวอย่างที่ดี

แชร์

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB