เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล

แชร์

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

3.ประเภทวิชาการ

ประเภทวิชาการ(3101-3601)

ประเภทวิชาการ(3601-3706)

ประเภทวิชาการ(3607-3810)

4. ประเภททั่วไป 

ประเภททั่วไป(4101-4606)

ประเภททั่วไป(4607-4805)กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB