เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงกาฬ

แชร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงกาฬ สืบสานประเพณีไทย จัดงานลอยกระทงให้เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.75MB