เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบึงกาฬ

แชร์

เทศบาลตำบลบึงกาฬ ร่วมกับ โรงพยาบาลบึงกาฬ จัดทำโครงกาารตรวจสุขภาพประจำปีีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบึงกาฬ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB