ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 7,006 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 เม.ย. 64โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แชร์  
2 ก.พ. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แชร์  
8 ม.ค. 64วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 8.00 นที่ตลาดนัดไทยลาว ทีมงานเทศบาลเมืองกาฬ กองสาธารณสุข ป้องกัน เทศกิจได้ตั้งจุดคัดกรอง ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้มาใช้บริการ 5 จุด และ ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทีมงานคัดกรอง ของคณะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬประชาสัมพันธ์จัง แชร์  
16 พ.ย. 63 -วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 น.ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างทุกคน เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และเป็นตัวอย่างที่ดี  แชร์  
4 พ.ย. 63ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ ทม.บึงกาฬ (Back Office) (เจ้าหน้าที่) แชร์  
22 ต.ค. 63การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร แชร์  
27 ส.ค. 63การรับซื้อขยะตามโครงการ ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ สร้างจิตสำนึกประชาชน เทศบาลบึงกาฬ แชร์  
26 ส.ค. 63วันที่25ส.ค.63 เวลา10.00-11.00น.ที่ศูนย์ราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ  แชร์  
25 ส.ค. 63วันที่24ส.ค.เวลา13.00น.หมู่10บ้านแสนสำราญน้ำท่วมขังที่ถนน ลูกรัง ทม.เมืองบึงกาฬโดยกองช่างได้นำเครื่องจักรกล รถ JCB ขุดร่องระบายน้ำออกจากถนนให้ระบายได้สะดวก แชร์  
25 ส.ค. 63วันที่ 24ส.ค.เวลา15.00น-17.00น.ที่ ศพด.ทม.บึงกาฬ ข้างหนองบึงกาฬ ทีมงานป้องกันฯเทศกิจ ครู ศพด. ได้ทำความสะอาดล้างถนนทางเข้า ศพด.ให้สะอาดไม่มีตะไคร้น้ำ เป็นที่เรียบร้อย แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
5 ส.ค. 63รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
4 ส.ค. 63กองช่างออกสำรวจและซ่อมถนนชำรุด แชร์  
31 ก.ค. 63งานสำรวจ-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แชร์  
23 ก.ค. 63งานหล่อ-เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง แชร์  
17 ก.ค. 63สำรวจ-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ แชร์  
12 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ) แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา