เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25625014 มี.ค. 62
วันที่25ส.ค.63 เวลา10.00-11.00น.ที่ศูนย์ราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 2326 ส.ค. 63
วันที่24ส.ค.เวลา13.00น.หมู่10บ้านแสนสำราญน้ำท่วมขังที่ถนน ลูกรัง ทม.เมืองบึงกาฬโดยกองช่างได้นำเครื่องจักรกล รถ JCB ขุดร่องระบายน้ำออกจากถนนให้ระบายได้สะดวก2325 ส.ค. 63
วันที่ 24ส.ค.เวลา15.00น-17.00น.ที่ ศพด.ทม.บึงกาฬ ข้างหนองบึงกาฬ ทีมงานป้องกันฯเทศกิจ ครู ศพด. ได้ทำความสะอาดล้างถนนทางเข้า ศพด.ให้สะอาดไม่มีตะไคร้น้ำ เป็นที่เรียบร้อย1725 ส.ค. 63
วันที่22ส.ค.เวลา08.30น.อำเภอเมืองบึงกาฬ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทม.เมืองบึงกาฬ ทีมงานป้องกันฯเทศกิจ กองช่างออกทำจิตรอาสาที่ลำห้วยกำแพง หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์2124 ส.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1313 ส.ค. 63
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น455 ส.ค. 63
กองช่างออกสำรวจและซ่อมถนนชำรุด124 ส.ค. 63
งานสำรวจ-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ1131 ก.ค. 63
งานหล่อ-เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง4723 ก.ค. 63
สำรวจ-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ3417 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับภาษาอังกฤษ)7226 มิ.ย. 63
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)2724 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓5812 ก.พ. 63
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒6220 ม.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒9120 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ)24613 ม.ค. 63
โครงการปั่นจักรยานรวมพลังสุขภาพดี ชีวีมีสุข ครั้งที่ 2 ปี 256214829 ธ.ค. 62
โครงการเดิน วิ่งรวมพลังสุขภาพดี ชีวีมีสุข ครั้งที่ 1 ปี 256213622 ธ.ค. 62
มาตรการประหยัดพลังงาน 256212721 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB