เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ252 ก.พ. 64
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 8.00 นที่ตลาดนัดไทยลาว ทีมงานเทศบาลเมืองกาฬ กองสาธารณสุข ป้องกัน เทศกิจได้ตั้งจุดคัดกรอง ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้มาใช้บริการ 5 จุด และ ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทีมงานคัดกรอง ของคณะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬประชาสัมพันธ์จัง518 ม.ค. 64
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบึงกาฬ5018 พ.ย. 63
-วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 น.ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างทุกคน เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และเป็นตัวอย่างที่ดี 7116 พ.ย. 63
กิจกรรม 5 ส.7816 พ.ย. 63
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ ทม.บึงกาฬ (Back Office) (เจ้าหน้าที่)1434 พ.ย. 63
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร4822 ต.ค. 63
เชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓6822 ต.ค. 63
การรับซื้อขยะตามโครงการ ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ สร้างจิตสำนึกประชาชน เทศบาลบึงกาฬ11427 ส.ค. 63
วันที่25ส.ค.63 เวลา10.00-11.00น.ที่ศูนย์ราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ 7926 ส.ค. 63
วันที่24ส.ค.เวลา13.00น.หมู่10บ้านแสนสำราญน้ำท่วมขังที่ถนน ลูกรัง ทม.เมืองบึงกาฬโดยกองช่างได้นำเครื่องจักรกล รถ JCB ขุดร่องระบายน้ำออกจากถนนให้ระบายได้สะดวก8725 ส.ค. 63
วันที่ 24ส.ค.เวลา15.00น-17.00น.ที่ ศพด.ทม.บึงกาฬ ข้างหนองบึงกาฬ ทีมงานป้องกันฯเทศกิจ ครู ศพด. ได้ทำความสะอาดล้างถนนทางเข้า ศพด.ให้สะอาดไม่มีตะไคร้น้ำ เป็นที่เรียบร้อย10525 ส.ค. 63
วันที่22ส.ค.เวลา08.30น.อำเภอเมืองบึงกาฬ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทม.เมืองบึงกาฬ ทีมงานป้องกันฯเทศกิจ กองช่างออกทำจิตรอาสาที่ลำห้วยกำแพง หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์8324 ส.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น5113 ส.ค. 63
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น855 ส.ค. 63
กองช่างออกสำรวจและซ่อมถนนชำรุด584 ส.ค. 63
งานสำรวจ-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ6131 ก.ค. 63
งานหล่อ-เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง9123 ก.ค. 63
สำรวจ-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ7717 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓9612 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB