เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562414 มี.ค. 62
กองช่างออกสำรวจและซ่อมถนนชำรุด14 ส.ค. 63
งานสำรวจ-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ331 ก.ค. 63
งานหล่อ-เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กองช่าง3523 ก.ค. 63
สำรวจ-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ2617 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับภาษาอังกฤษ)1826 มิ.ย. 63
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)1624 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓4712 ก.พ. 63
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒5420 ม.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒6620 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ)20713 ม.ค. 63
โครงการปั่นจักรยานรวมพลังสุขภาพดี ชีวีมีสุข ครั้งที่ 2 ปี 256214029 ธ.ค. 62
โครงการเดิน วิ่งรวมพลังสุขภาพดี ชีวีมีสุข ครั้งที่ 1 ปี 256213022 ธ.ค. 62
มาตรการประหยัดพลังงาน 256212021 พ.ย. 62
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบึงกาฬ1927 พ.ย. 62
รายงานข้อมูลสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย15030 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย 256217029 ก.ย. 62
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ 256216019 ก.ย. 62
โครงการสร้างจิตสำนึกบริหารจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน 2562 วันที่ 4-6 กันยายน 25622236 ก.ย. 62
โครงการชุมชนใส่ใจเบาหวาน ความดัน โรคไต 25621566 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB