เมนูหลัก

เกี่ยวกับ เทศบาล - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" บึงกาฬเมืองน่าอยู่ ควบคู่อารยธรรมสองฝั่งโขง
เชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซียน "

0.01s. 0.50MB