ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 7,071 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" บึงกาฬเมืองน่าอยู่ ควบคู่อารยธรรมสองฝั่งโขง เชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยว สู่ประชาคมอาเซียน "

เปลี่ยนภาษา