เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ บุพศิริ

  ประธานสภาทต.บึงกาฬ

  081-9646790

 • นายจำนงค์ ศรีประจักษ์

  รองประธานสภา

  087-6393551



สมาชิกสภา

 • นายสงวน วรรัตน์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  088-3275372

 • นายอุดร พระโนราช

  สมาชิกสภาเทศบาล

  085-0146211

 • นายสุพักษ์ แข็งสง่า

  สมาชิกสภาเทศบาล

  089-7106451

 • นายชาตรี เชิดพุทธ

  สมาชิกสภาเทศบาล

  083-1469092

 • นายสันติศักดิ์ แสงเพชร

  สมาชิกสภาเทศบาล

  085-0140765

 • นายณรงค์ พรมพุฒ

  สมาชิกสภาเทศบาล

  089-9447440

 • นายอุดม ภูมิพักตร์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  089-2780035

 • นายอินตา เพ็งทอง

  สมาชิกสภาเทศบาล

  089-7108280

 • นายบุญจันทร์ นาคเหม

  สมาชิกสภาเทศบาล

  089-2278452





0.02s. 0.50MB