ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 7,050 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) แชร์  
2 ต.ค. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) แชร์  
1 ธ.ค. 54ประกาศโครงสร้างเทศบาลตำบลบึงกาฬ แชร์  
1 ธ.ค. 54ประกาศปรัปรุงขนาดเทศบาลตำบลบึงกาฬเป็นเทศบาลขนาดกลาง แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา