ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 6,986 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มิ.ย. 63งบแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ แชร์  
30 มิ.ย. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 แชร์  
3 มี.ค. 63เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563 แชร์  
31 ธ.ค. 62แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2563 แชร์  
23 ธ.ค. 62รายงานผลารดำเนินงานประจำปี แชร์  
23 ธ.ค. 62รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี แชร์  
1 พ.ย. 62แผนดำเนินงานปี 2563 แชร์  
7 ม.ค. 62การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
24 ธ.ค. 61 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รอบที่ 2 แชร์  
1 พ.ย. 61รายงานผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 แชร์  
1 พ.ค. 61รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา