ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 7,125 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มิ.ย. 63คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา แชร์  
7 ม.ค. 62คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา