ออนไลน์ 105 คน

เยี่ยมชม 7,044 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มี.ค. 64ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกกันแนวเขต หมู่ที่ 4,5,7 บ้านนาโนน บ้านท่าไคร้และบ้านดงหมากยาง แชร์  
23 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ บ.นาโนน และ ม.๕ บ.ท่าใคร้ แชร์  
13 พ.ย. 63แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แชร์  
23 มิ.ย. 63ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แชร์  
23 มิ.ย. 63ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเดิม ก่อสร้างรั้ว คสล.ความยาวไม่น้อยกว่า 154 เมตร  แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา