เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Para Asphaltic Concrete ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ1229 เม.ย. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยหน้าโรงแบตมินตัน1124 เม.ย. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนประกอบบูรณะ(ซอยวังทอง2)924 เม.ย. 63
การขายทอดตลาด (ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ)3524 มี.ค. 63
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์2024 มี.ค. 63
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี3522 ม.ค. 63
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 25632710 ม.ค. 63
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 25632410 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 9013 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) e-bidding999 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) 13923 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง5823 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1054 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้ารูปตัวยูถนนบึงกาฬ (ซอยหน้าโรง แบตมินตัน)5821 มิ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประเภทงานก่อสร้างและงานประกวดราคา1135 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 645 มิ.ย. 62
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 256214921 ก.พ. 62
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 25628821 ก.พ. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25627121 ก.พ. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561906 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB