เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 25644313 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี7130 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5823 มิ.ย. 63
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี4523 มิ.ย. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเดิม ก่อสร้างรั้ว คสล.ความยาวไม่น้อยกว่า 154 เมตร 6023 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Para Asphaltic Concrete ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ8429 เม.ย. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยหน้าโรงแบตมินตัน5724 เม.ย. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนประกอบบูรณะ(ซอยวังทอง2)6524 เม.ย. 63
การขายทอดตลาด (ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ)12124 มี.ค. 63
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์7124 มี.ค. 63
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี10722 ม.ค. 63
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 25638510 ม.ค. 63
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 25636510 ม.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประเภทงานก่อสร้างและงานประกวดราคา1655 มิ.ย. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25611216 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB