เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี222 ม.ค. 63
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2563610 ม.ค. 63
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563510 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 7113 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) e-bidding539 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) 12223 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง3823 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา844 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้ารูปตัวยูถนนบึงกาฬ (ซอยหน้าโรง แบตมินตัน)4021 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 495 มิ.ย. 62
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 256213321 ก.พ. 62
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 25626621 ก.พ. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25625321 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561786 พ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2561826 พ.ย. 61
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561956 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561646 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB