เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี3630 มิ.ย. 63
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี1723 มิ.ย. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเดิม ก่อสร้างรั้ว คสล.ความยาวไม่น้อยกว่า 154 เมตร 2723 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Para Asphaltic Concrete ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ5229 เม.ย. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยหน้าโรงแบตมินตัน3324 เม.ย. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนประกอบบูรณะ(ซอยวังทอง2)3924 เม.ย. 63
การขายทอดตลาด (ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ)8224 มี.ค. 63
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์4524 มี.ค. 63
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี6922 ม.ค. 63
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 25635910 ม.ค. 63
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 25634110 ม.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 10513 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) e-bidding1249 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ) 16023 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง7423 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1264 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้ารูปตัวยูถนนบึงกาฬ (ซอยหน้าโรง แบตมินตัน)7721 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 815 มิ.ย. 62
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 256216621 ก.พ. 62
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 256210421 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB