เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

บริการประชาชน >ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (เจ้าหน้าที่)

วันที่ 10 พ.ย. 63 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

คำขอมีบัตรประจำตัว-หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่.docx29.78 KB
แบบคำขอหนังสือรับรอง.docx23.72 KB
แบบฟอร์มใบลา.doc54.00 KB
หนังสือลาออก.doc146.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.02s. 0.50MB