เมนูหลัก

บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

ใบสมัครเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 ก.พ. 64 หมวดหมู่ บริการแบบฟอร์มต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ

เอกสารทั้งหมด 7 ชุด

ผ.ถ.4.2 หนังสือยืนยันไม่เสียภาษี.doc46.00 KB
ผ.ถ.4.3 ใบรับใบสมัคร.doc61.50 KB
ส.ถ.4.2 หนังสือยืนยันไม่เสียภาษี.doc46.50 KB
ส.ถ.4.3 ใบรับใบสมัคร.doc62.00 KB
ผ.ถ.4.1 ใบสมัคร.doc91.50 KB
ส.ถ.4.1 ใบสมัคร1.doc106.00 KB
ทม.pdf537.69 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

0.02s. 0.50MB