เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันมีกำลังไฟฟ้า เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งปัจจุบันความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด 9.5 MVA แต่สถานีไฟฟ้าบึงกาฬ สามารถรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 50 MVA ดังนั้นไฟฟ้าที่มีในปัจจุบันสามารถรองรับความต้องการในอนาคตได้การประปา

ปัจจุบันการประปาในเทศบาลตำบลบึงกาฬรับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองบึงกาฬ โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำโขง มีกำลังการผลิต 5,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ( 246 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬประมาณ 1,900 ราย พื้นที่ให้บริการในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ 1.18 ตารางกิโลเมตร
0.02s. 0.50MB